AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ PALICE A PÚTKA - NÁVOD :

Jednotlivé časti palice:

KROK 1: Nastavte výšku palíc a zaistite ich

A) Držte palicu v ľavej ruke s rukoväťou smerujúcou vľavo. Uchopte dolnú časť palice pravou rukou a otočte ju približne o 1 až 3 otáčky (smerom k vám – doľava). – vľavo- uvoľniť – vpravo – zaťiahnuť

B) Akonáhle sa palica uvoľní – jemne potiahnite dolnú časť, pričom obe časti držte navzájom v jednej línii. Ťahajte maximálne po značku „STOP“ (nikdy nie ďalej!).

POZNÁMKA: Zatiaľ neuťahujte …..

C) Postavte sa bokom k zrkadlu. Vystrite sa a položte palicu gumenou násadkou jemne na zem. Držiac v jednej ruke palicu ľahkým úchopom za korkovú rukoväť – druhou rukou jemne zatlačte dlaňou rukoväť nadol, pokiaľ vaše predlaktie nesmeruje rovnobežne so zemou (alebo mierne dohora). V tejto polohe si všimnite a zaznamenajte mierku (čiary  uvedené v dolnej časti palice).

POZNÁMKA: Najlepšie je, ak je vnútorný uhol vášho lakťa – o niečo menej ako 90 stupňov – nie viac.

D) Držte palicu v ľavej ruke s rukoväťou smerujúcou vľavo. Zdvihnite palicu a pozorne si všimnite dĺžku na meracej, spodnej časti palice. Zaistite palicu v tejto polohe – uchopte dolnú časť palice pravou rukou a otáčaním doprava (smerom od vás), ju utiahnite.

POZNÁMKA: Aby ste sa ubezpečili, že vaše palice sú pevne zaistené – otáčajte, až kým nebudú pevne pritiahnuté.

POZNÁMKA: Gumená násadka musí byť nasadená špičkou smerujúcou v rovnakom smere ako krídielko košíka a musí byť nasadená „na doraz“, tak aby hrot palice jemne vytŕčal z gumenej

POZNÁMKA: Gumená násadka musí byť nasadená špičkou smerujúcou v rovnakom smere ako krídielko košíka a musí byť nasadená „na doraz“, tak aby hrot palice jemne vytŕčal z gumenej násadky.

 

KROK 2: Nastavenie gumenej násadky na tvrdý povrch a hrotu palice v správnom smere

E) Držiac dolnú časť jednou rukou, dajte palicu pred seba tak, aby gumená násadka bola čo najbližšie pri vás a remienok visel dole. Pozerajte sa dolu na rukoväť palice, chyťte spodnú časť palice a natočte tak, aby špička násadky a krídielko košíka smerovala nadol rovnako ako pútko.

POZNÁMKA: Násadka smeruje dole! – remienok smeruje dole!

POZNÁMKA: Ak je palica zatiahnutá „na doraz“ a hrot, alebo gumenú násadku máte v nesprávnej polohe, môžete palicu uvoľniť maximálne do jednej otočky tak, aby sa dostala do správnej polohy ako na fotke.

KROK 3: Nastavte a zaistite druhú palicu

Opakujte KROK 1. Postupujte podľa krokov A & B – Preskočte KROK C – jednoducho vytiahnite palicu na rovnakú čiaru, aká je na vašej druhej palici ALEBO postavte dve palice vedľa seba – potom, čo ste ich zarovnali. . . choďte na KROK D a pokračujte cez KROK 2 – až do konca KROKU 4.

KROK 4: Upravte a nastavte remienky na pútkach palíc

F) Remienok by mal ísť cez dlaň vašej ruky – NIE okolo zápästia. Trojuholníková časť pútka sedí na dlani / od zápästia vašej ruky ideálne je, aby remienok išiel v strede medzi palcom a ukazovákom.

G) Pred nasadením a utiahnutím remienka ruky najskôr identifikujte pravý a ľavý remienok .

POZNÁMKA: „R“ a „L“ sú uvedené na zadnej strane každého remienka. Najlepšie je držať remienok tak, aby symbol „R“ a „L“ smeroval k vám.

H) Držte remienok s logom „R“ a „L“ smerom k sebe – uvoľnite suchý zips a celú ruku zasuňte zospodu cez remienok – dlaň položte na širokú trojuholníkovú časť pútka. Držte remienok medzi palcom a ukazovákom, voľne ho uchopte a uchopte korkovú rukoväť – druhou rukou – zatiahnite suchý zips na zadnej strane ruky – NIE ZÁPASTIA.

I) Pútko – by malo prechádzať cez zadnú časť vašej ruky – NIE okolo zápästia. Trojuholníková časť pútka sedí na dlani / od zápästía vašej ruky a remienok je v strede medzi palcom a ukazovákom. Pútka na dlaň sú navrhnuté tak, aby sa dali prispôsobiť na mieru – skúšajte si nastavenie, až kým sa nebudete cítiť pohodlne.

POZNÁMKA: Ak nemôžete v remienku krútiť rukou, povytiahnuť ju a vsunúť ruku späť, potom sú vaše remienky pútiek príliš zatiahnuté … uvoľnite ich!

POZNÁMKA: Opakujte KROK 4 – Nastavte aj druhé pútko